Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI

Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI
Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI
Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI
2. DOWNLOAD
Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
Khách hàng sau khi nhận mã Evoucher vui lòng gửi mã đến Email: cskh@unica.vn hoặc liên hệ đến Hotline: 0904 886 095 để nhận tài khoản tham gia khóa học
ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG
Vui lòng xem ở phần Chi tiết khuyến mãi
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL
Đối tượng đào tạo
Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về html/css muốn tiếp cận lập trình backend kết hợp Angular js 1.0
Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình backend với Angular js. 
Nhà tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay
Những ai mong muốn kiến thức nền trước khi học qua khóa HTML/CSS/Boostrap 4, khóa lập trình Backend bằng PHP hoặc kiến thức tương đương
Giới thiệu khóa học
Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.
Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular 
Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql
Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể
hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
Nội dung khóa học
 Phần 1: Giới thiệu khóa học

 Bài 1: Giới thiệu angular js
 Phần 2: Cài đặt cơ bản

 Bài 2: Cài đặt code editor
 Bài 3: Cài đặt plugin
Phần 3: Chạy ứng dụng angular đầu tiên

 Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
 Bài 5: Sử dụng file template
 Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model
 Bài 7: Sử dụng ng-model với select
 Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button
 Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
 Bài 10: ng-show và ng-init
Phần 4: Thực hành với Scope và Controller trong Angular js

 Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
 Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope
Phần 5: Học Angular js qua bài tập thực hành

 Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html
 Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng
 Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng
 Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
 Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat
Phần 6: Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js

 Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
 Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
 Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat
Phần 7: Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu

 Bài 21: Tổng kết kiến thức
 Bài 22: Làm thật
Phần 8: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js

 Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu
 Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular
Phần 9: Kết nối Angular js với Mysql qua API

 Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
 Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API
Phần 10: Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên

 Bài 27: Viết API sử dữ liệu
 Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql
Phần 11: Tích hợp Angular Material

 Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
 Bài 30: Tích hợp angular material vào view
Phần 12: Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route

 Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular
 Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web
 Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành
Phần 13: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http

 Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route
 Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular
 Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
 Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app
Phần 14: Giơi thiệu project Single-page web app số 2

 Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
 Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project
Phần 15: Phần route và phân tích dữ liệu
 Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
 Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
 Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu
Phần 16: Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular

 Bài 43: Thêm dữ liệu
 Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
 Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API
 Bài 46: Tạo view
 Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
 Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
 Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular
 Bài 50: Viết API lưu dữ liệu
 Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular
 Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about
Phần 17: Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ

 Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
 Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular
 Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact
 Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức
Phần 18: Tổng kết phần 1 Angular

 Bài 57: Tổng kết phần 1
Phần 19: Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend

 Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular
Phần 20: Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện

 Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
 Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về
 Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu
Phần 21: Sử dụng thư viện ui select

 Bài 62: Thư viện ui select với multiple select
 Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
 Bài 64: Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu
Phần 22: Hàm xử lý phần form trong angular

 Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
 Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
 Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng
 Bài 68: Hàm setPristine cho form
 Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular
Phần 23: Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản

 Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular
Phần 24: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 Bài 72: Dựng template cơ bản
Phần 25: Tạo route cho các chức năng sử dụng template

 Bài 73: Dựng Routing cơ bản
 Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist
Phần 26: Chức năng thêm mới người dùng

 Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template
 Bài 76: Viết API thêm người dùng
 Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
 Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API
 Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post
Phần 27: Chức năng đăng nhập

 Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
 Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
 Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập
 Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
 Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu
 Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống
Phần 28: Xử lý chuyển hướng và đăng xuất

 Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular
 Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
 Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
 Bài 89: Đăng xuất
 Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
 Bài 91: API - Phần dữ liệu
Phần 29: Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản

 Bài 92: Angular - Phần dữ liệu
Phần 30: Tích hợp template admin

 Bài 93: Tạo giao diện từ template admin
 Bài 94: Đưa dữ liệu ra template
Phần 31: Tích hợp các chức năng trên cùng một page

 Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
 Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu
 Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
 Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
 Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công
 Bài 100: Tổng kết khóa học

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,29936,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI
Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI
Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ebook PDF EPUB AWZ3 PRC MOBI
https://1.bp.blogspot.com/-uYZm-Ie-jZI/X2YAsPRpH_I/AAAAAAABC8A/2bvvtTpJ1eASQ92nh5U0RmHar_LQjnH2ACLcBGAsYHQ/w320-h317/Kh%25C3%25B3a%2BH%25E1%25BB%258Dc%2BL%25E1%25BA%25ADp%2BTr%25C3%25ACnh%2BFullstack%2BV%25E1%25BB%259Bi%2BAngular%2B-%2BPHP%2B-%2BMYSQL%2Bebook%2BPDF%2BEPUB%2BAWZ3%2BPRC%2BMOBI.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-uYZm-Ie-jZI/X2YAsPRpH_I/AAAAAAABC8A/2bvvtTpJ1eASQ92nh5U0RmHar_LQjnH2ACLcBGAsYHQ/s72-w320-c-h317/Kh%25C3%25B3a%2BH%25E1%25BB%258Dc%2BL%25E1%25BA%25ADp%2BTr%25C3%25ACnh%2BFullstack%2BV%25E1%25BB%259Bi%2BAngular%2B-%2BPHP%2B-%2BMYSQL%2Bebook%2BPDF%2BEPUB%2BAWZ3%2BPRC%2BMOBI.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2020/09/khoa-hoc-lap-trinh-fullstack-voi.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
http://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
http://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2020/09/khoa-hoc-lap-trinh-fullstack-voi.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content