Cẩm Nang Đầu Tư - Kinh Tế & Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng (Sách Chuyên Khảo) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Cẩm Nang Đầu Tư - Kinh Tế & Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng (Sách Chuyên Khảo) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

 Cẩm Nang Đầu Tư - Kinh Tế & Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng (Sách Chuyên Khảo) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
Cẩm Nang Đầu Tư - Kinh Tế & Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng (Sách Chuyên Khảo) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Thông Tin Chi Tiết
Công ty phát hành NXB Xây Dựng
Loại bìa Bìa cứng
Số trang 992
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Mô Tả Sản Phẩm
Những năm gần đây, nền kinh tế thế giới có bước chuyển mình đáng kể, toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, xu hướng đầu tư xây dựng theo dự án đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường.

Do vậy, nghiên cứu cốt lõi về đầu tư, kinh tế đầu tư và dự án đầu tư xây dựng; trang bị đầy đủ kiến thức khi nghiên cứu kinh tế xây dựng, kinh tế đầu tư xây dựng, kinh tế đầu tư xây dựng phát triển đô thị; hiểu rõ các loại chi phí đầu tư xây dựng và quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng là cần thiết khi nghiên cứu và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư cho hoạt động xây dựng.

Với mong muốn giúp bạn đọc hiểu được cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý có liên quan đến đầu tư, các kiến thức liên quan đến kinh tế, chi phí, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và tự mình thực hiện các nội dung trên đây, Nhà Xuất bản Xây dựng giới thiệu cuốn sách: "Cẩm nang đầu tư - kinh tế & quản lý chi phí đầu tư xây dựng sách chuyên khảo", của nhóm tác giả PGS. TS Bùi Mạnh Hùng và đồng nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất. Những vấn đề kinh tế trong đầu tư, kinh tế đầu tư và dự án đầu tư gồm các nội dung về lý thuyết, quản lý và phân tích đánh giá.

Phần thứ hai. Kiến thức cơ bản khi nghiên cứu kinh tế xây dựng, kinh tế phát triển đô thị gồm những vấn đề thuộc về kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường, cơ cấu kinh tế đô thị, tăng trưởng kinh tế đô thị, môi trường kinh tế đô thị và quản lý kinh tế đô thị.

Phần thứ ba. Các loại chi phí, quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: Tổng quan về chi phí và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; các loại chi phí trong đầu tư xây dựng (trình bày định mức và quản lý định mức xây dựng, giá xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư xây dựng); quản lý chi phí đầu tư xây dựng (trình bày khái niệm, đối tượng, các nguyên tắc quản lý; quản lý Nhà nước về

chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng phát triển đô thị và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua kiểm soát chi phí).

Sách dày 992 trang, khổ 19x27 giá bìa 585.000 đ/1cuốn. In và nộp lưu chiểu năm 2022.

Nhà Xuất bản Xây dựng trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các cơ quan, đơn vị trên cả nước.

 
Trang

Lời giới thiệu
3

Lời nói đầu
5

Danh mục và giải thích nghĩa các từ viết tắt
9

PHẦN I
 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, mục tiêu đầu tư và nội hàm kinh tế đầu tư
27

1.2. Phân loại và các giai đoạn đầu tư
45

1.3. Phương án đầu tư và phân loại phương án đầu tư
53

1.4. Nguồn vốn đầu tư
56

1.5. Dự án đầu tư và các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư
76

CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 

2.1. Mục đích, mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc của quản lý đầu tư
 

và đầu tư xây dựng
93

2.2. Quản lý nhà nước đối với đầu tư và đầu tư xây dựng
100

2.3. Dự án đầu tư xây dựng và trình tự đầu tư xây dựng
112

2.4. Những vấn đề liên quan đến quản lý đầu tư và đầu tư xây dựng
117

2.5. Phân tích ngân sách và phân tích kế hoạch đầu tư phát triển đô thị
160

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 

XÂY DỰNG & DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
 

3.1. Một số vấn đề chung về dự án đầu tư xây dựng và dự án đầu tư phát triển đô thị
168

3.2. Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng và dự án đầu tư phát triển đô thị
184

3.3. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng
 

và dự án đầu tư phát triển đô thị
244

3.4. Đánh giá dự án đầu tư xây dựng và dự án đầu tư phát triển đô thị
267

3.5. Tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư xây dựng và dự án đầu tư
 

phát triển đô thị
282

3.6. Một số chỉ dẫn tính toán các chỉ tiêu xuất phát để phân tích hiệu quả đầu tư
295

Tài liệu tham khảo phần I
318

PHẦN II
 

CHƯƠNG 4. ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG
 

4.1. Thị trường xây dựng
322

4.2. Một số vấn đề kinh tế trong cơ chế thị trường
326

4.3. Giá trị, giá cả, giá thành, doanh thu và lợi nhuận của hoạt động xây dựng
 

trong cơ chế thị trường
338

CHƯƠNG 5. KINH TẾ TRONG THIẾT KẾ, CHỌN THẦU
 

VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG
 

5.1. Nội dung kinh tế trong các giải pháp thiết kế xây dựng
355

5.2. Nội dung kinh tế trong đấu thầu xây dựng
381

5.3. Nội dung kinh tế trong hợp đồng xây dựng
388

5.4. So sánh, đánh giá về mặt kinh tế các phương án kỹ thuật trong xây dựng
408

5.5. Phương pháp chung đánh giá các phương án ứng dụng khoa học công nghệ
 

trong xây dựng
415

5.6. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư kỹ thuật mới
422

5.7. So sánh, đánh giá về mặt kinh tế các phương án tổ chức thi công
426

5.8. Các trường hợp so sánh, đánh giá riêng rẽ khác
442

CHƯƠNG 6. CƠ CẤU KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐÔ THỊ
 

6.1. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm và nhân tố hình thành cơ cấu kinh tế đô thị
447

6.2. Tăng trưởng kinh tế đô thị
456

CHƯƠNG 7. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ ĐÔ THỊ
 

7.1. Môi trường xây dựng đô thị
469

7.2. Thị trường và quản lý xây dựng môi trường cư trú đô thị
485

7.3. Phân tích kinh tế môi trường sinh thái đô thị
505

7.4. Kinh tế bảo vệ môi trường đô thị
519

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ KINH TẾ ĐÔ THỊ
 

8.1. Tổng quan về khoa học quản lý kinh tế đô thị
526

8.2. Hệ thống quản lý kinh tế đô thị
531

8.3. Quản lý đầu tư phát triển đô thị
542

8.4. Quản lý tài vụ đô thị
557

8.5. Quản lý và kinh tế đất đai đô thị
565

8.6. Quản lý hiệu quả kinh tế đô thị
606

Tài liệu tham khảo phần II
632

CHƯƠNG 9. TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ
 

CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 

9.1. Tổng quan về chi phí đầu tư xây dựng
636

9.2. Tổng quan về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
638

9.3. Kinh nghiệm quản lý chi phí một số nước trên thế giới
650

CHƯƠNG 10. ĐỊNH MỨC VÀ QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
 

10.1. Cơ sở lý luận về định mức xây dựng
654

10.2. Nội dung và phương pháp xác định định mức cơ sở
685

10.3. Phương pháp xác định định mức dự toán
724

10.4. Phương pháp xác định định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm
761

10.5. Quản lý định mức xây dựng
775

CHƯƠNG 11. GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG, SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIÁ, CHỈ SỐ GIÁ VÀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 

11.1. Cơ sở lý thuyết khi nghiên cứu giá xây dựng công trình
778

11.2. Kiến thức cơ bản liên quan đến giá xây dựng công trình
792

11.3. Phương pháp xác định giá xây dựng công trình
814

11.4. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
822

11.5. Chỉ số giá xây dựng
838

11.6. Suất vốn đầu tư xây dựng
851

11.7. Quản lý giá, chỉ số giá xây dựng và suất vốn đầu tư xây dựng
856

CHƯƠNG 12. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SƠ BỘ TỔNG MỨC, TỔNG MỨC VÀ QUẢN LÝ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 

12.1. Khái niệm, nội dung sơ bộ tổng mức và tổng mức đầu tư xây dựng
860

12.2. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức và tổng mức đầu tư xây dựng
862

12.3. Thẩm định, thẩm tra và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng
877

12.4. Điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng và tổng mức đầu tư xây dựng
878

12.5. Quản lý tổng mức đầu tư xây dựng
879

CHƯƠNG 13. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG
 

VÀ QUẢN LÝ DỰ TOÁN XÂY DỰNG
 

13.1. Nội dung dự toán xây dựng công trình
881

13.2. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
884

13.3. Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình
892

13.5. Phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng
898

13.6. Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng
903

13.7. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và phương pháp xác định
 

dự toán xây dựng công trình điều chỉnh
905

13.8. Phương pháp xác định tổng dự toán
913

13.9. Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng
914

13.10. Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng
921

13.11. Phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn
925

CHƯƠNG 14. THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN
 

14.1. Tạm ứng, thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng
931

14.2. Thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
932

14.3. Quy đổi vốn đầu tư xây dựng
935

14.4. Quản lý hợp đồng và quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
947

CHƯƠNG 15. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
 

& NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 

15.1. Những vấn đề liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng
950

15.2. Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng
956

15.3. Quản lý chi phí đầu tư phát triển đô thị
959

15.4. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua kiểm soát chi phí
962

Tài liệu tham khảo phần III
899

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,IFTTT,113,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NhutTruongCom,113,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,30101,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: Cẩm Nang Đầu Tư - Kinh Tế & Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng (Sách Chuyên Khảo) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
Cẩm Nang Đầu Tư - Kinh Tế & Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng (Sách Chuyên Khảo) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
Cẩm Nang Đầu Tư - Kinh Tế & Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng (Sách Chuyên Khảo) ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja26SCW8CxciyrEzs6OufOLRcqisYqXGSiRinKjR1YitsR_jzK4WUx-KETwZ0wL0Kflb2F0DobDERTs4-8CNbQwgUd6LouF8cfyfscD1lq2K6LELn6mkQqRvdq0iCz3DkfA29IjAKp-5BwYdHMXZYO-bMmO-X4mQhhXxFrT5k2bVDRT7uxtAPgyi6jfQ/s16000/C%E1%BA%A9m%20Nang%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T%C6%B0%20-%20Kinh%20T%E1%BA%BF%20&%20Qu%E1%BA%A3n%20L%C3%BD%20Chi%20Ph%C3%AD%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T%C6%B0%20X%C3%A2y%20D%E1%BB%B1ng%20(S%C3%A1ch%20Chuy%C3%AAn%20Kh%E1%BA%A3o)%20ebook%20PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja26SCW8CxciyrEzs6OufOLRcqisYqXGSiRinKjR1YitsR_jzK4WUx-KETwZ0wL0Kflb2F0DobDERTs4-8CNbQwgUd6LouF8cfyfscD1lq2K6LELn6mkQqRvdq0iCz3DkfA29IjAKp-5BwYdHMXZYO-bMmO-X4mQhhXxFrT5k2bVDRT7uxtAPgyi6jfQ/s72-c/C%E1%BA%A9m%20Nang%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T%C6%B0%20-%20Kinh%20T%E1%BA%BF%20&%20Qu%E1%BA%A3n%20L%C3%BD%20Chi%20Ph%C3%AD%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T%C6%B0%20X%C3%A2y%20D%E1%BB%B1ng%20(S%C3%A1ch%20Chuy%C3%AAn%20Kh%E1%BA%A3o)%20ebook%20PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2022/09/cam-nang-au-tu-kinh-te-quan-ly-chi-phi.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2022/09/cam-nang-au-tu-kinh-te-quan-ly-chi-phi.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content