Ebook Ba Ngày Luân Lạc PDF – Tbooks Ứng Dụng Lưu Trữ Ebook Online

Ebook Ba Ngày Luân Lạc PDF – TruongDinhvn - TruongDinhVN   2. DOWNLOAD Định dạng EPUB                       Download Định dạng AWZ...

Ebook Ba Ngày Luân Lạc PDF – TruongDinhvn - TruongDinhVN

 
2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Ebook Ba Ngày Luân Lạc PDF – TruongDinhvn

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Ba Ngày Luân Lạc của tác giả Lê Văn Trương.

Lê Văn Trương khi viết báo lấy bút danh là Cô Lý. Năm 1934, viết tập truyện ngắn Trước cảnh hoang tàn Đế Thiên Đế Thích. Từ 1939, chuyên viết tiểu thuyết, viết rất nhiều, rất nhanh và cũng rất ẩu. Người ta bảo Lê Văn Trương còn giao cho bọn « đàn em » viết và chỉ đọc lại, chữa qua loa rồi ký tên đưa Nhà xuất bản. Lê Văn Trương luôn luôn hô hào « thuyết sức mạnh » và xây dựng nhân vật theo kiểu một « người hùng » tưởng tượng, khí khái rởm và anh hùng rơm. Có theo kháng chiến một thời gian, đến năm 1953 vào Hà-nội rồi đi Nam, làm việc ở Nha chiến tranh tâm lý Mỹ-Diệm, Đài phát thanh Sài-gòn. Lê Văn Trương mất ngày 25 tháng 2 năm 1964 tại 67 hẽm 100, đường Trần Hưng Đạo (Sài-gòn).

(Theo Lược truyện các tác gia Việt nam. Tập II. Nxb KHXH Hà-nội – 1972)

Tác phẩm:

 1. Trước cảnh hoang-tàn Đế Thiên Đế Thích (H. : Trung-Bắc Tân Văn, 1935 – 183 p. ; 0$40)
 2. Cô tư Thung, truyện dài (H. : Tân-Dân, 1er Janvier 1937 – 156 p. ; 0$25) (Phổ-Thông Bán-Nguyệt-San 2)
 3. Một người, xã-hội tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1937 – I. 1er Mai, 220 p., 0$25 – II. 1er Juin, p. 211-386, 0$25) (P.T.B.N.S 6-7)
 4. Một người cha (H. : Tân-Dân, 1er Nobembre 1937 ; 0$25) (P.T.B.N.S 12)
 5. Một trái tim, tâm-lý xã-hội tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1er Février 1938 – 217 p. ; 0$25) (P.T.B.N.S 15)
 6. Con đường hạnh-phúc, tâm-lý tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1er Juin 1938 ; 0$25) (P.T.B.N.S 19, Bìa trắng)
 7. Một lương tâm trong gió lốc, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1938 – I. 1er Août, 103 p., 0$15 – II. 1er Septembre, 0$25) (P.T.B.N.S 21-22)
 8. Hận nghìn đời (H. : Tân-Dân, 1938 – 192 p.) (Những Tác-Phẩm Hay 2)
 9. Trong ao tù trưởng-giả (H. : Tân-Dân, 1939 – I. 1er Février, 166 p., 0$25 – II. 16 Février, p. 151-313, 0$25) (P.T.B.N.S 28-29)
 10. Ngựa đã thuần rồi, mời ngài lên, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 16 Mars 1939 ; 0$15) (P.T.B.N.S 31)
 11. Đứa cháu đồng bạc, tiểu-thuyết xã-hội (H. : Tân-Dân, 16 Mai 1939 – 213 p. ; 0$40) (N.T.P.H 6)
 12. Một cô gái mới (H. : Tân-Dân, 1er Juillet 1939 – 154 p. ; 0$25) (P.T.B.N.S 38)
 13. Tôi là mẹ, tâm-lý tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1939 – I. 16 Septembre, 164 p., 0$25 – II. 1er Octobre, p. 147-304, 0$25) (P.T.B.N.S 43-44)
 14. Dưới bóng thần Vệ-nữ (H. : Nam Ký, 1939 – 94 p.)
 15. Những mảnh tình (H. : Mai Lĩnh, 1940 – 144 p.)
 16. Cánh sen trong bùn (H. : Tân-Dân, 1940 – I. 16 Janvier, 145 p., 0$25 – II. 1er Février, p. 139-282, 0$25) (P.T.B.N.S 51-52)
 17. Một linh hồn đàn bà (H. : Tân-Dân, 16 Mars 1940 – 189 p. ; 0$50) (N.T.P.H 11)
 18. Bốn bức tường máu (H. : Tân-Dân, 1940 – I. 1er Juillet, 145 p. – II. 16 Juillet, p. 131-260) (P.T.B.N.S 62-63)
 19. Tôi thầu khoán hay là : Ba tháng ở Trung-Hoa, phiêu-lưu ký-sự (H. : Tân-Dân, 1940 – 240 p. ; 0$90) (Tủ Sách Tao Đàn 2)
 20. Trường đời, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1940 – I. 16 Décembre, 140 p. – II. 1er Janvier, p. 137-278, 0$30 – III. 16 Janvier, p. 263-400, 0$30) (P.T.B.N.S 73-75)
 21. Một cuộc săn vàng, phiêu-lưu ký-sự (H. : Tân-Dân, 1941 – 146 p. ; 0$60) (T.S.T.Đ 6)
 22. Lịch-sử một tội ác, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1941 – 168 p. ; 0$60) (N.T.P.H 16)
 23. Nó giết người, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1er Juin 1941 – 130 p. ; 0$30) (P.T.B.N.S 84)
 24. Người anh cả, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1941 – I. 1er Juillet, 132 p., 0$30 – II. 16 Juillet, p. 123-242, 0$30 – III. 1er Août, p. 235-354, 0$30) (P.T.B.N.S 86-88)
 25. Những con đường rẽ, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1941 – 143 p. ; 0$60) (N.T.P.H 19)
 26. Điệu đàn muôn thủa (H. : Đời Mới, 1941 – 144 p.)
 27. Ái-tình muôn mặt (H. : Lê Cường, 1941 – I. 125 p. – II. 98 p.)
 28. Triết-lý sức mạnh (H. : Hương-Sơn, 1941 – 62 p. ; 0$30)
 29. Đời nghệ sĩ (H. : Hương Sơn, 1941 – 100 p.)
 30. Hai anh em, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1er Janvier 1942 – 316 p. ; 0$70) (P.T.B.N.S 98, Số mùa xuân)
 31. Tiếng gọi của lòng, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1942 – I. 1er Mai, 120 p., 0$35 – II. 16 Mai, p. 105-224, 0$35) (P.T.B.N.S 106-107)
 32. Bóng hạnh-phúc (H. : Cộng Lực, 1942, 2 v. – 240 p. ; 1$20)
 33. Cô Thơm, xã hội tiểu thuyết (H. : Duy Tân, 1942 – 138 p.)
 34. Hai tâm hồn (H. : Đời Mới, 1942 – 260 p.)
 35. Đầu bạc đầu xanh (H. : Đời Mới, 1942 – 202 p. ; 1$00)
 36. Anh và tôi, giáo-dục tiểu-thuyết (H. : Đời Mới, 1942 – 212 p.)
 37. Chồng chúng ta, xã-hội tiểu-thuyết (H. : Đời Mới, 1942 – I. 143 p. – II. p. 141-222, 0p80)
 38. Hai người bạn, tiểu-thuyết (H. : Đời Mới, 1942 – 210 p.)
 39. Những kẻ có lòng, tiểu thuyết (H. : Đời Mới, 1942 – 209 p.)
 40. Kẻ đến sau (H. Đời Mới, 1942 – I. 232 p. – II. p. 236-439 ; 3$00)
 41. Những thiên tình hận (H. : Hương Sơn, 1942 – 129 p.)
 42. Kẻ si tình, tiểu thuyết (H. : Hương Sơn, 1942 – 154 p.)
 43. Sợ sống (H. : Lê Văn Trương, 1942 – 153 p.)
 44. Lòng mẹ, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1942 – I. 16 Août, 112 p., 0$40 – II. 1er Septembre, p. 101-220, 0$50) (P.T.B.N.S 113-114)
 45. Anh vẹo, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1er Decémbre 1942 – 120 p. ; 0$50) (P.T.B.N.S 120)
 46. Sau phút sinh ly, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 1942 – 139 p. ; 0$70) (N.T.P.H 25)
 47. Thằng còm, tiểu thuyết (H. : Tân-Dân, 1943 – I. 16 Avril, 110 p., 0$50 – II. 1er Mai, p. 91-200, 0$50) (P.T.B.N.S 129-130)
 48. Một lương tâm trong sương mù, tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 16 Août 1943 – 104 p. ; 1$00) (P.T.B.N.S 135)
 49. Mũi tên thuốc độc (H. : Tân-Dân, 16 Novembre 1943)
 50. Anh em thằng Việt, truyện dài giáo-dục (H. : Tân-Dân, 1943, 2 v. – 154 p. ; 0$40) (Phổ Thông Tuổi Trẻ 1)
 51. Chung quanh người đàn bà (H. : Hương Sơn, 1943 – 128 p.)
 52. Cùng một kiếp (H. : Hương Sơn, 1943 – 256 p.)
 53. Kiếp hoa rơi, tiểu-thuyết xã-hội (H. : Hương Sơn, 1943 – 128 p.)
 54. Lịch-sử một tan vỡ (H. : Hương Sơn, 1943 – 264 p.)
 55. Người mẹ tội-lỗi, tâm-lý tiểu-thuyết (H. Đời Mới, 1943, 2 v. – 510 p. ; 3$20)
 56. Giọt nước mắt đầu tiên (H. : Đời Mới, 1943 – 146 p. ; 1$00)
 57. Người đàn-bà (H. : Đời Mới, 1943 ; 0$90)
 58. Lỡ một kiếp người (H. : Đời Mới, 1943 – 181 p. ; 1$50)
 59. Thằng con trai (H. : Đời Mới, 1943 – 218 p. ; 2$00)
 60. Ba ngày luân lạc, giáo-dục tiểu-thuyết (H. : Đời Mới, 1943 – 304 p. ; 3$00)
 61. Phút giao-cảm (H. : Đời Mới, 1943 ; 2$00)
 62. Những mái nhà ấm, truyện dài xã-hội (H. : Đời Mới, 1943 – 271 p. ; 2$80)
 63. Con đường dốc, truyện dài (H. : Đời Mới, 1943 – 160 p. ; 1$80)
 64. Dây oan, tiểu thuyết (H. : Đời Mới, 1943 – 168 p. ; 2$00)
 65. Những người đã sống (H. : Đời Mới, 1943 – 223 p. ; 2$50)
 66. Những kẻ không nghèo (H. : Đời Mới, 1943 – 189 p. ; 2$50)
 67. Cô giáo tỉnh lỵ, tiểu thuyết (H. : Đời Mới, 1943 – 225 p. ; 2$80)
 68. Chặt xích, tiểu-thuyết (H. : Đời Mới, 1944 – 176 p. ; 2$50)
 69. Mấy đường tơ khô, tiểu thuyết (H. : Đời Mới, 1944 – 224 p. ; 3$00)
 70. Lá lành lá rách, tiểu-thuyết (H. : Đời Mới, 1944 – 149 p. ; 2$00)
 71. Người con nuôi, xã-hội tiểu-thuyết của Lê-văn-Trương (1944 – 268 p. ; 3$50)
 72. Chết trong cõi sống, tiểu-thuyết (H. : Đời Mới, 1944 – 240 p. ; 3$50)
 73. Mối thù họ Ngô (H. : Đời Mới, 1944 – 156 p.)
 74. Cải thiện (H. : Hương Sơn, 1944 – 210 p.)
 75. Hai đứa bé mồ côi, tiểu-thuyết xã-hội (H. : Hương Sơn, 1944 – 310 p.)
 76. Trên giốc vật chất (H. : Hương Sơn, 1944 – 364 p.)
 77. Con dâu Cai Vàng, tuồng cải lương viết theo dã-sử (H. : Thăng Long, 1944 – 96 p.)
 78. Lời trong máu (H. : Lê-Văn-Trương, 1945 – 105 p.)
 79. Cánh đồng lương tâm (H. : Lê-Văn-Trương, 1946 – 93 p.)
 80. Ông hoàng một đêm (H. : Hương Sơn, 1953 – 142 p.)
 81. Cô nàng Mường Koòng (H. : Chấn-Nam tức Xuân-Quang)
 82. Những người có sứ mạng (330 p.)
 83. Những chớp mắt lịch sử (4 v.)
 84. Tôi là quân nhân
 85. Trận đời, truyện dài (S. : Tấn-Phát, 1956, 2 v.)
 86. Đứa con hạnh phúc, tiểu-thuyết xây-dựng gia-đình (S. : Truyện Hay, 1960 – 168 p.)
 87. Mối tình ngang trái (S. : Truyện Hay, 1960)
 88. Lòng dạ đàn bà (S. : Truyện Hay, 1960 – 143 p. ; 30$)
 89. Lỡ-làng, tiểu-thuyết tâm-lý ái-tình (S. : Hạnh-Phúc, 1961 – 96 p.)
 90. Một người chồng hoàn toàn (S. : Tân-Thành, 1961, In lần thứ hai – 126 p.)
 91. Người vợ hoàn toàn, tiểu thuyết xây dựng gia đình (S. : Hạnh-Phúc, 1962 – 152 p.)
 92. Người anh hùng chín núi, tiểu thuyết phiêu lưu phóng sự (S. : Đồng Nai, 1972)

Truyện nhi đồng:

 1. Con thiên-lý mã, giáo-dục tiểu-thuyết (H. : Tân-Dân, 25 Août 1941 – 35 p.) (Truyền Bá 1)
 2. Những người ngày xưa (H. : Tân-Dân, 27 Novembre 1941 ; 0$10) (T.B 8)
 3. Giặc cờ đen, truyện (H. : Tân-Dân, 15 Janvier 1942 ; 0$10) (T.B 15)
 4. Một truyện ma (H. : Tân-Dân, 19 Mars 1942 ; 0$10) (T.B 23)
 5. Con chó dai đầu (H. : Tân-Dân, 7 Mai 1942) (T.B 30)
 6. Mưu gia cát (H. : Tân-Dân, 27 Août 1942 – 30 p.) (T.B 46)
 7. Giặc Tàu bắt cóc (H. : Tân-Dân, 1942 – I. 26 Novembre, 30 p. – II. 3 Decémbre, 30 p.) (T.B 59-60)
 8. Bị sa lầy (H. : Đời Mới, 1942 – 24 p.) (Truyện Học-Sinh Đời Mới)
 9. Chờ chết (H. : Đời Mới, 1942 – 27 p.) (T.H.S.Đ.M)
 10. Lấy chồng cọp (H. : Đời Mới, 1942 – I. 22 p. – II. 26 p.) (T.H.S.Đ.M)
 11. Săn đuổi (H. : Đời Mới, 1942 – 32 p.) (T.H.S.Đ.M 4)
 12. Tiếng còi báo động (H. : Đời Mới, 1942 – 30 p.) (T.H.S.Đ.M)
 13. Con chim đầu đàn (H. : Đời Mới, 1942 – 32 p.) (T.H.S.Đ.M)

Mời các bạn mượn đọc sách Ba Ngày Luân Lạc của tác giả Lê Văn Trương.

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,IFTTT,113,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NhutTruongCom,113,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,30096,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: Ebook Ba Ngày Luân Lạc PDF – Tbooks Ứng Dụng Lưu Trữ Ebook Online
Ebook Ba Ngày Luân Lạc PDF – Tbooks Ứng Dụng Lưu Trữ Ebook Online
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/2024/03/ba-ngay-luan-lac-le-van-truong-450x668.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/ebook-ba-ngay-luan-lac-pdf-tbooks-ung.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/ebook-ba-ngay-luan-lac-pdf-tbooks-ung.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content