Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ - Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF

Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ - Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệ...

Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ - Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF - TruongDinhVN

 
2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ - Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF

Cuốn sách “Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp” là tài liệu hữu ích dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Cuốn sách giúp đọc giả hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác văn thư và lưu trữ, đồng thời cung cấp cho độc giả những quy định và hướng dẫn về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. Cuốn sách cũng tổng hợp các bảng thời hạn bảo quản hồ sơ và tài liệu chuyên ngành. Cuốn sách được viết bởi tác giả Tăng Bình, với sự đóng góp của những chuyên gia trong lĩnh vực công tác văn thư và lưu trữ, là người đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác này. Với nội dung phong phú và chi tiết, cuốn sách là một tài liệu khá hữu ích đối với những ai đang làm việc trong lĩnh vực này.

Tải Sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF Miễn Phí

Đọc sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF của tác giả Tác giả Tăng Bình được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Tăng Bình.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2023.
Trọng lượng: 410gr.
Kích thước: 27 x 19 x 1.9 cm.
Số trang: 394 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 355.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ - Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF
Sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp

Cuốn sách “Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp” của tác giả Tăng Bình là một tài liệu hữu ích giúp đọc giả hiểu rõ hơn về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Cuốn sách không chỉ trình bày một cách rõ ràng về quy định thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu mà còn cung cấp những kiến thức cơ bản về lưu trữ và quản lý tài liệu.

Nội dung của cuốn sách được chia thành các phần phù hợp, từ công tác văn thư, những điều cần biết về lưu trữ đến quy định thời hạn bảo quản tài liệu. Cuốn sách cũng cung cấp một bảng tổng hợp thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành, giúp đọc giả dễ dàng tra cứu và áp dụng trong thực tế.

Tôi tin rằng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích không chỉ cho những người làm việc trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ mà còn cho tất cả mọi người quan tâm đến công tác lưu trữ và quản lý tài liệu.

Tóm Tắt Sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp

Cuốn sách “Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp” được viết bởi tác giả Tăng Bình nhằm cung cấp kiến thức về văn thư, lưu trữ và quy định thời gian bảo quản tài liệu trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Cuốn sách gồm 4 phần, bao gồm công tác văn thư, những điều cần biết về lưu trữ, quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động và tổng hợp bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành. Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong đời sống xã hội và cách thực hiện công việc này một cách hiệu quả.

Đọc Sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp Ebook Online

Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh NghiệpCông tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, Đảng và nhà nước ta, luôn luôn đánh giá cao ‎ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Đối với các cơ quan, tổ chức, công tác văn thư, lưu trữ cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều có một đặc điểm chung là trong quá trình hoạt động đều sản sinh những giấy tờ liên quan và những văn bản, tài liệu có giá trị đều được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Bởi đây là những bản gốc, bản chính, là căn cứ xác nhận sự việc đã xảy ra và có giá trị pháp lý rất cao. Việc soạn thảo, ban hành văn bản đã quan trọng, việc lưu trữ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ còn quan trọng hơn nhiều. Do đó, khi các cơ quan, tổ chức được thành lập, công tác văn thư, lưu trữ sẽ tất yếu được hình thành vì đó là “huyết mạch” trọng hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ Quy Định Thời Hạn Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp “Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:Phần I. CÔNG TÁC VĂN THƯPhần II. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LƯU TRỮPhần III. QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨCPhần IV. TỔNG HỢP BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

Review Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp

Cuốn sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF của tác giả Tăng Bình là một tài liệu rất hữu ích cho người đang làm việc trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu. Cuốn sách bao gồm các phần về công tác văn thư, những điều cần biết về lưu trữ, quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và tổng hợp bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành.

Cuốn sách cung cấp cho độc giả những kiến thức về quy trình, cách thức lưu trữ và bảo quản tài liệu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Tác giả đã trình bày các nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời cung cấp thông tin thiết thực, hữu ích giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về quy trình lưu trữ và bảo quản tài liệu, từ đó giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra trong quá trình công tác văn thư, lưu trữ.

Tổng quan về cuốn sách, đây sẽ là một tài liệu không thể thiếu đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Nó sẽ giúp cho các đơn vị tăng khả năng quản lý tài liệu lưu trữ, bảo vệ các giấy tờ quan trọng và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong quá trình xử lý văn thư công văn. Tóm lại, cuốn sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF là một tài liệu hữu ích cho những ai đang làm việc trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu.

Bài Học Từ Sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp

Dựa vào thông tin trên, cuốn sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF cung cấp cho độc giả các kiến thức về công tác văn thư và lưu trữ. Cuốn sách này giúp độc giả hiểu được tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ, cũng như quy định thời gian bảo quản hồ sơ và tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cuốn sách này cũng cung cấp cho độc giả một số kiến ​​thức chung về công tác văn thư, những điều cần biết về lưu trữ và tài liệu lưu trữ, giúp độc giả hiểu rõ hơn về quy trình, phương pháp và thủ tục cần thiết trong công tác này. Điều này giúp cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có thể tổ chức và thực hiện công tác lưu trữ tài liệu một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tính đầy đủ và pháp lý của các thông tin.

Ngoài ra, cuốn sách cũng cho thấy rằng công tác văn thư, lưu trữ là một phần không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Từ việc soạn thảo, ban hành văn bản đến việc lưu trữ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, tất cả đều rất quan trọng và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tổ chức.

Tóm lại, cuốn sách Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ – Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF cung cấp cho người đọc các kiến thức về công tác văn thư, lưu trữ, các qu

Tác giả: Minh Hằng.

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,IFTTT,113,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NhutTruongCom,113,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,30075,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ - Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF
Nghiệp Vụ Văn Thư, Lưu Trữ - Quy Định Thời Gian Bảo Quản Hồ Sơ, Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp PDF
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/2024/03/nghiep-vu-van-thu-luu-tru-quy-dinh-thoi-gian-bao-quan-ho-so-tai-lieu-hinh-thanh-trong-hoat-dong-cua-co-quan-to-chuc-doanh-nghiep-pdf.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/nghiep-vu-van-thu-luu-tru-quy-inh-thoi.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/nghiep-vu-van-thu-luu-tru-quy-inh-thoi.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content