So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 - Năm 2024 PDF

So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 - Năm 2024 PDF - TruongDinhVN   2. DOWNLOAD Định dạng EPUB                       Download Định dạng ...

So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 - Năm 2024 PDF - TruongDinhVN

 
2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 - Năm 2024 PDF

Sách “So sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024” của tác giả Quang Hải là một tài liệu quan trọng để hiểu sâu hơn về các chính sách mới về đất đai tại Việt Nam. Với sự so sánh chi tiết giữa hai bản luật đất đai năm 2013 và năm 2024, thời điểm hiệu lực, số chương và số điều cũng như các chính sách mới được áp dụng trong từng bản luật, đọc giả sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực này. Sách cũng giải thích và đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của những chính sách mới trong Luật đất đai năm 2024, qua đó giúp các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và công dân có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động chuyển nhượng, cho thuê đất và sử dụng đất đai, đồng thời hỗ trợ trong việc thực hiện những chính sách mới theo đúng quy định.

Tải Sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF Miễn Phí

Đọc sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF của tác giả Tác giả Quang Hải được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức.

Tác giả: Quang Hải.
Nhà xuất bản: Hồng Đức.
Năm xuất bản: 2024.
Trọng lượng: 460gr.
Kích thước: 28 x 20 x 2.2 cm.
Số trang: 440 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 382.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 - Năm 2024 PDF
Sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024

Cuốn sách “So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024” của tác giả Quang Hải là một tài liệu quan trọng và hữu ích để hiểu rõ hơn về các quy định, chính sách về đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai năm 2024. Qua việc so sánh, người đọc có thể nhận biết được những điểm mới, những thay đổi quan trọng và cải tiến trong Luật Đất Đai năm 2024 so với phiên bản cũ, từ đó đánh giá và áp dụng vào thực tiễn công việc của mình một cách hiệu quả.

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp thông tin chi tiết và dễ hiểu về các chính sách mới trong Luật Đất Đai năm 2024 như hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai, cơ chế giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ sử dụng đất đa mục đích, phân cấp thẩm quyền địa phương trong quản lý đất đai v.v. Đây là những thông tin quan trọng giúp người đọc hiểu rõ hơn về Luật Đất Đai và áp dụng đúng, đầy đủ khi thực hiện các hoạt động liên quan đến đất đai.

Tóm lại, cuốn sách “So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024” là một tài liệu hữu ích, cần thiết đối với các cơ quan, đơn vị và người dân có liên quan đến lĩnh vực đất đai để nắm bắt và áp dụng đúng các quy định, chính sách mới trong Luật Đất Đai năm 2024, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất đai và xã hội.

Tóm Tắt Sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024

Cuốn sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF của tác giả Quang Hải giải thích sự khác biệt giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024. Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 07 chương, 66 điều so với Luật đất đai cũ năm 2003 và có 10 điểm mới được đánh giá có lợi cho dân nhất. Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 Chương, 260 điều, trong đó hoàn thiện chính sách đất đai với hệ thống quy hoạch, việc giao đất qua đấu giá quyền sử dụng đất, cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn. Cuốn sách kết hợp cả hai luật và giúp độc giả nắm bắt kịp thời những quy định mới. Việc ban hành các luật đất đai này giúp tạo hành lang pháp lý cho quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Đọc Sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 Ebook Online

So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 gồm 14 chương với 212 điều, tăng 07 chương, 66 điều so với Luật đất đai cũ năm 2003, có 10 điểm mới có lợi cho dân nhất. Bên cạnh rất nhiều những thay đổi nổi bật trong Luật này. Chính sách mới về đất đai đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay. Luật Đất đai 2013 sẽ hết hiệu lực khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 Chương, 260 điều, trong đó, tập trung hoàn thiện các quy định, chính sách về:(1) Xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 03 cấp; đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.(2) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; quy định cụ thể các trường hợp thuê đất trả tiền một lần phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định.(3) Thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.(4) Cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất…(5) Đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng.(6) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất.(7) Chế độ sử dụng đất đa mục đích; đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; đất tôn giáo kết hợp với mục đích khác; đất có mặt nước sử dụng đa mục đích; hoạt động lấn biển…(8) Phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát, kiểm tra, thanh tra trong quản lý của Trung ương thông qua quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai tập trung, thống nhất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; bảo đảm quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.Việc ban hành Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.Nhằm phổ biến đến Quý Cơ quan, Đơn vị và Quý khách hàng thân thiết nắm bắt kịp thời những quy định mới nêu trên. Nhà sách Nam Việt xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: So Sánh Luật Đất Đai 2013 với Luật Đất Đai 2024…/…Nội dung sách gồm 2 phần chính:Phần 1: So sánh, đối chiếu Luật Đất đai năm 2013 với Luật Đất đai năm 2024.Phần 2: Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2024)

Review So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024

Cuốn sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF của tác giả Quang Hải là một tài liệu vô cùng hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực đất đai. Cuốn sách giới thiệu sự khác biệt giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024, phân tích kỹ càng các chính sách mới, những cập nhật, điểm mới nổi bật được thêm vào trong Luật Đất đai 2024 để hoàn thiện hơn các quy định về quản lý, sử dụng và phát triển đất đai trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, sách cũng đề cập đến nội dung của Luật Đất đai 2024, giúp người đọc nắm vững các quy định mới, cập nhật được thông tin để áp dụng trong thực tiễn. Tác giả đã trình bày một cách dễ hiểu, có minh họa, giải thích rõ ràng và chi tiết các điểm mới trong Luật, giúp cho người đọc dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn về Luật Đất đai. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo quý giá cho các chuyên gia, cán bộ quản lý đất đai, những người quan tâm đến quản lý và sử dụng đất đai.

Bài Học Từ Sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024

Từ cuốn sách So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 – Năm 2024 PDF của tác giả Quang Hải, chúng ta học được những bài học sau:

1. Luật đất đai 2013 có nhiều điểm mới có lợi cho dân nhất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay.

2. Luật đất đai 2024 sẽ hoàn thiện các quy định, chính sách về xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đồng bộ, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Luật đất đai 2024 sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đồng thời, quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

4. Cuốn sách này cung cấp thông tin về sự phát triển của Luật đất đai, cũng như giúp độc giả hiểu rõ hơn về các quy định, chính sách mới trong Luật đất đai năm 2013 và năm 2024.

5. Cuốn sách này là một nguồn tài liệu hữu ích cho các chuyên gia, luật sư, nhà quản lý đất đai và các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này.

Tác giả: Minh Hằng.

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,IFTTT,113,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NhutTruongCom,113,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,30096,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 - Năm 2024 PDF
So Sánh Luật Đất Đai Năm 2013 - Năm 2024 PDF
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/2024/03/so-sanh-luat-dat-dai-nam-2013-nam-2024-pdf.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/so-sanh-luat-at-ai-nam-2013-nam-2024-pdf.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/so-sanh-luat-at-ai-nam-2013-nam-2024-pdf.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content