Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF

Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF - TruongDinhVN   2. DOWNLOAD Định dạng EPUB                       Download Định dạng AWZ3 ...

Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF - TruongDinhVN

 
2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF

Cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF của tác giả X.Y.Z là một tác phẩm đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Cuốn sách được viết vào thời kỳ cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu, khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền được hơn hai năm. Tác phẩm này là kết quả của sự quan sát, phân tích cẩn thận và đánh giá sâu sắc của tác giả về những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong phương thức, lề lối làm việc của hàng ngũ cán bộ cách mạng.

Cuốn sách trình bày với tính lý luận và tính nguyên tắc về các vấn đề lớn, đồng thời mang tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao.

Đây là một tác phẩm rất quan trọng trong việc nâng cao trình độ chính trị, lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao của đất nước. Cuốn sách đã và đang được coi là tài liệu quý giá, cần thiết và cần đọc của tất cả các đảng viên, cán bộ, nhân viên công sở và nhân dân Việt Nam nói chung.

Tải Sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF Miễn Phí

Đọc sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF của tác giả Tác giả X.Y.Z được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản Trẻ.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản Trẻ.

Tác giả: X.Y.Z.
Nhà xuất bản: Trẻ.
Năm xuất bản: 2024.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Trọng lượng: 150gr.
Kích thước: 12.5 x 9 x 0.6 cm.
Số trang: 136 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 40.500 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF
Sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF
Sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024

Cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF của tác giả X.Y.Z. mang đến cho độc giả những cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc cải thiện phương thức làm việc trong cách mạng. Đây không chỉ là một cuốn sách lý luận mà còn là hướng dẫn cụ thể về cách thức hoạt động, xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện tại.

Qua những điều Bác Hồ truyền đạt, độc giả có cơ hội nhận ra những sai sót, nhược điểm trong công tác lãnh đạo và quản lý của Đảng, từ đó rút ra bài học và đề xuất những biện pháp cần thiết để cải thiện tình hình. Cuốn sách thể hiện sự tập trung vào việc xây dựng tổ chức, nâng cao phẩm chất cán bộ và đảng viên, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của sự trong sạch, vững mạnh trong công tác cách mạng.

Với sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF là tài liệu quý giá không chỉ đối với cán bộ Đảng mà còn đối với mọi người quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và cách mạng. Đây là một công trình đáng đọc và trải nghiệm.

Tóm Tắt Sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024

Sửa Đổi Lối Làm Việc là một tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết vào thời điểm cuộc kháng chiến trường kỳ vừa mới bắt đầu. Qua thực tiễn đấu tranh, những nhược điểm, sai sót về phương thức, lề lối làm việc trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã được bộc lộ. Để nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng, Bác Hồ đã viết tác phẩm này. Sửa Đổi Lối Làm Việc đề cập nhiều vấn đề lớn, không chỉ có tính lý luận, nguyên tắc mà còn có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc để xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đọc Sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 Ebook Online

Sửa Đổi Lối Làm ViệcChủ tịch Hồ Chí Minh (lấy bút danh X.Y.Z) viết SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu. Đảng ta trở thành đảng cầm quyền được hơn hai năm. Sự nghiệp cách mạng đang đứng trước nhiều thử thách. Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ, trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã sớm bộc lộ những nhược điểm, sai sót về phương thức, lề lối làm việc. Nếu chậm khắc phục sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng.Nhằm vạch ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc; chấn chỉnh lại nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng, Bác Hồ đã viết tác phẩm này.Đây là một tác phẩm rất quan trọng, đề cập nhiều vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, tính nguyên tắc, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Review Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024

Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF của tác giả X.Y.Z là một tác phẩm rất quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Cuốn sách này không chỉ có tính lý luận, tính nguyên tắc mà còn có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về cách làm việc xây dựng Đảng một cách hiệu quả hơn. Tác phẩm này đã giúp đảng viên và cán bộ cách mạng nâng cao trình độ chính trị, lý luận, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng. Cuốn sách này là một nguồn tài liệu quý giá cho những ai quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và năng lực lãnh đạo.

Bài Học Từ Sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024

Từ cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF, chúng ta học được nhiều bài học quan trọng trên con đường xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền và thực hiện sự nghiệp cách mạng. Bài học đầu tiên là nhận thức về những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong phương thức, lề lối làm việc của cán bộ cách mạng. Chúng ta cần phải thận trọng xem xét, chấn chỉnh lại nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng.

Bài học thứ hai là cần tạo ra một Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc cải thiện phương thức, lề lối làm việc, nâng cao phẩm chất đạo đức của đảng viên, cán bộ cách mạng. Chúng ta cần phải đưa ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc lựa chọn và đào tạo cán bộ, đảng viên, đảm bảo tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự hiểu biết về chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bài học thứ ba là cần thực hiện đúng với tiêu chí “ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ”. Điều này có nghĩa là cần phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cách mạng trong thời đại mới, phải làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và đạt kết quả cao trong công tác xây dựng và phát triển đất nước.

Tóm lại, từ cuốn sách Sửa Đổi Lối Làm Việc – Khổ Nhỏ 2024 PDF, chúng ta học được nhiều bài học quý giá về cách xây dựng và phát triển Đảng trong bối cảnh hiện nay. Những bài học này là cần thiết để

Tác giả: Minh Hằng.

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,IFTTT,113,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NhutTruongCom,113,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,30101,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF
Sửa Đổi Lối Làm Việc - Khổ Nhỏ 2024 PDF
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/2024/03/sua-doi-loi-lam-viec-kho-nho-2024-pdf.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/sua-oi-loi-lam-viec-kho-nho-2024-pdf.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/sua-oi-loi-lam-viec-kho-nho-2024-pdf.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content