Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF – TruongDinhVN   2. DOWNLOAD Định dạng EPUB     ...

Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
– TruongDinhVN

 

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF

Cuốn sách “Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị” là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành lý luận chính trị. Cuốn sách gồm 4 chương, trình bày một cách cô đọng những tri thức cơ bản về triết học, triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Ngoài ra, cuốn sách còn giải thích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Cuốn sách không chỉ kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đây của các nhà nghiên cứu và giáo dục thuộc Viện Triết học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các tổ chức khác, mà còn bổ sung nhiều nội dung, kiến thức và kết quả nghiên cứu mới. Tất cả những điều đó đã giúp làm nổi bật sự hữu ích và thông tin phong phú của cuốn sách.

Cuốn sách cung cấp cho người đọc những kiến thức hiểu biết về triết học Mác – Lênin, xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật, làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Cuốn sách còn giúp người đọc nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin.

Tóm lại, cuốn sách “Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị” là một tài liệu quan trọng để giúp người đọc có những kiến thức phong phú và hiểu biết đầy đủ hơn về những vấn đề của triết học hiện nay, gắn với thực tiễn và bối cảnh của thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tải Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF Miễn Phí

Đọc sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF của tác giả Tác giả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật.
Năm xuất bản: 2021.
Trọng lượng: 600gr.
Kích thước: 20.5 x 14.5 cm.
Số trang: 560 trang.
Hình thức: Bìa Mềm.
Giá bán: 121.000 đ.
Miễn phí: Tải pdf, đọc ebook online, nghe sách nói.

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.
Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF đọc ebook, epub online, nghe sách nói audio miễn phí.

Đánh Giá Của Tôi Về Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu rất quan trọng và hữu ích đối với các sinh viên chuyên ngành triết học và lý luận chính trị. Được biên soạn bởi những tác giả là nhà nghiên cứu hàng đầu, cuốn sách không chỉ giới thiệu và trình bày những kiến thức cơ bản về triết học Mác – Lênin mà còn liên kết với các thông tin, kết quả nghiên cứu mới nhất.

Các chương trong sách mang đến cho độc giả cái nhìn tổng quan về triết học Mác – Lênin, vai trò của nó trong đời sống xã hội, cũng như những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Những kiến thức này không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về triết học Mác – Lênin mà còn áp dụng vào thực tiễn, phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội hiện nay.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho sinh viên mà còn cho những người quan tâm đến triết học và lý luận chính trị. Nó giúp mở rộng kiến thức, khám phá sâu hơn vào triết lý và tư tưởng của Mác – Lênin, từ đó góp phần vào sự phát triển tri thức và nâng cao ý thức xã hội.

Tóm Tắt Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF được biên soạn bởi những nhà nghiên cứu, giáo viên thuộc Viện Triết học – Học viện Chính trị Quốc gia và các tổ chức nghiên cứu khác. Cuốn sách bao gồm 4 chương trình bày các tri thức cơ bản về triết học, triết học Mác – Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Cuốn sách cung cấp kiến thức phong phú và hiểu biết đầy đủ về triết học hiện nay, gắn với thực tiễn và bối cảnh của thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuốn sách nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành lý luận chính trị các trường đại học theo chương trình mới.

Đọc Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị Ebook Online

Giáo trình do Ban biên soạn gồm các tác giả là nhà nghiên cứu, nhà giáo dục thuộc Viện Triết học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, trường đại học, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức biên soạn trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đây, đồng thời bổ sung nhiều nội dung, kiến thức, kết quả nghiên cứu mới, gắn với công cuộc đổi mới ở Việt Nam, nhất là những thành tựu trong 35 năm đổi mới đất nước.Giáo trình gồm 4 chương:Chương 1 trình bày những tri thức cơ bản về triết học, triết học Mác – Lênin, vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội.Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm: vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng.Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm: vấn đề hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.Chương 4 trình bày vấn đề triết học Mác – Lênin trong thời đại ngày nay, từ bối cảnh lịch sử để tìm hiểu mối quan hệ giữa triết học Mác – Lênin với các khoa học; vai trò của triết học Mác – Lênin đối với việc nhận thức và giải quyết những vấn đề toàn cầu; vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới; điều kiện cần thiết để nhận thức và vận dụng có hiệu quả triết học Mác – Lênin giai đoạn hiện nay. Đây cũng là nội dung đi sâu phân tích dành cho hệ chuyên lý luận chính trị để có những kiến thức phong phú và hiểu biết đầy đủ hơn về những vấn đề của triết học hiện nay, gắn với thực tiễn và bối cảnh của thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Giáo trình cung cấp những tri thức hiểu biết có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác – Lênin; xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác; nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin. Cuốn sách là tài liệu cần thiết, nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành lý luận chính trị các trường đại học theo chương trình mới.

Review Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Giáo trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị là một tài liệu quan trọng và cần thiết cho những ai quan tâm đến triết học và lý luận chính trị. Cuốn sách được biên soạn bởi các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực này, từ những nhà nghiên cứu đến các giảng viên đến từ các trường đại học. Cuốn sách tập trung vào những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, giúp người đọc hiểu sâu hơn về triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Ngoài ra, giáo trình còn bổ sung những kiến thức, kết quả nghiên cứu mới nhất, phù hợp với xu thế đổi mới của Việt Nam. Tóm lại, đây là một tài liệu rất hữu ích và cần thiết cho những người quan tâm đến triết học và lý luận chính trị.

Bài Học Từ Sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị

Chúng ta học được những bài học sau từ cuốn sách Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF:

1. Sự quan trọng của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội và vai trò của nó trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

2. Triết học Mác – Lênin xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác.

3. Triết học Mác – Lênin đặt nặng vấn đề vật chất và ý thức, phát hiện và giải quyết đúng vấn đề vật chất và ý thức là rất quan trọng trong cuộc sống.

4. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin.

5. Hiểu biết được bối cảnh của thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhận thức được điều kiện cần thiết để vận dụng có hiệu quả triết học Mác – Lênin giai đoạn hiện nay.

6. Giáo trình là tài liệu cần thiết, nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành lý luận chính trị các trường đại học theo chương trình mới.

Tác giả: Minh Hằng.from NhutTruongCom https://ift.tt/6PynI1f
via IFTTT

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,IFTTT,113,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NhutTruongCom,113,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,30104,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị PDF
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/2024/04/giao-trinh-triet-hoc-mac-lenin-danh-cho-bac-dai-hoc-he-chuyen-ly-luan-chinh-tri-pdf.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/04/giao-trinh-triet-hoc-mac-lenin-danh-cho.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/04/giao-trinh-triet-hoc-mac-lenin-danh-cho.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content